System HACCP

w Zespole Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego

w Sanoku

 

We wrześniu 2006 r. w Pracowni Gastronomicznej Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku został wprowadzony system HACCP. Jest to system kontroli jakości, gwarantujący bezpieczeństwo zdrowotne sporządzanych potraw i wyrobów cukierniczych. W związku z wdrożeniem HACCP prowadzony jest monitoring dokumentujący wszelkie czynności i procesy technologiczne związane z dostawą surowców, magazynowaniem i produkcją. Prowadzona dokumentacja jest kontrolowana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Sanoku.

Pracownicy zatrudnieni w Pracowni Gastronomicznej oraz młodzież odbywająca zajęcia praktyczne są sukcesywnie szkoleni w zakresie systemu HACCP. Zdobyta wiedza z zakresu w/w systemu wpływa na podniesienie świadomości żywieniowej, bezpieczeństwa zdrowotnego i przygotowuje młodzież do przyszłej pracy w nowoczesnej gastronomii.

Dyrektor ZS nr 1

mgr Maria Pospolitak

Komentarze są wyłączone.