Stypendia naukowe

Stypendia naukowe

 

Stowarzyszenie „Sanocki Ekonomik” od kilku lat jest fundatorem stypendiów naukowych.

Stypendium może otrzymać uczeń Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku, który w poprzednim roku szkolnym osiągnął najwyższą średnią ocen ze wszystkich przedmiotów na danym kierunku.

Stypendia są fundowane z otrzymanych wpłat z 1% podatku, a zostaną wręczone podczas uroczystej akademii z okazji Święta Szkoły.

Każdy uczeń Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku, który chce zostać stypendystą Stowarzyszenia powinien złożyć wypełniony wniosek do pani Renaty Słyszyk lub pani Renaty Gromek. Wniosek może być wypełniony przez ucznia, rodzica albo nauczyciela.

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z regulaminem przyznawania stypendium i wymaganymi dokumentami.

Komentarze są wyłączone.