Patron

 prof. Karol Adamiecki (1866-1933)

Polski ekonomista. Jedna z najbardziej interesujących postaci polskiego życia gospodarczego dwudziestego wieku. Współtwórca nauki organizacji i zarządzania. Inżynier. Profesor Politechniki Warszawskiej. 1925 organizator Instytutu Naukowej  Organizacji  Pracy  w  Warszawie. Wprowadził podstawowe zasady teoretyczne z dziedziny nauki organizacji i zarządzania (prawo harmonii doboru, harmonia działania organów pracy zbiorowej, optymalnej produkcji). Główne prace (wydane pośmiertnie): O istocie naukowej organizacji (1938), Harmonizacja pracy (1948).

Dane personalne:

Imię i nazwisko: Karol Adamiecki
Data urodzenia: 18.03.1866
Miejsce urodzenia: Dąbrowa Górnicza
Narodowość: polska

Przebieg edukacji:

Instytut Technologiczny w Petersburgu: stopień inżyniera-technologa w 1891r.
Wyższa Szkoła Rzemieślnicza w Łodzi (szkoła średnia): ukończenie z odznaczeniem

Praca zawodowa:

1925-1933 Instytut Naukowej Organizacji dyrektor
1922-1933 Politechnika Warszawska kierownik katedry
* Katedra Zasad Organizacji Pracy i Przedsiębiorstw Przemysłowych
1919-1922 Politechnika Lwowska wykładowca
1915-1918 Lilpop, Rau i Loewenstein Kremieńczug (Rosja) stały doradca techniczny
1911-1915 Lilpop, Rau i Loewenstein Warszawa stały doradca techniczny
1911-1915 własne biuro techniczne w Warszawie właściciel i dyrektor
1907-1911 Zakłady Ceramiczne „Korwinów” dyrektor
1906-1907 Bogusławskie Zakłady Hutnicze (Ural) doradca
1906 Ostrowieckie Zakłady Hutnicze dyrektor
1901-1906 Walcownia Rur i Żelaza w Jekaterynosławiu dyrektor techniczny
1898-1901 Zakłady Hartmana w Ługańsku (Rosja) szef oddziału walcowni
1895-1898 Huta Bankowa w Dąbrowie Górniczej asystent szefa oddziału walcowni
1891-1895 Huta Bankowa w Dąbrowie Górniczej rysownik w biurze technicznym

Osiągnięcia na polu nauki i organizacji:

  1. teoria harmonizacji – w pracy zbiorowej największy wynik ekonomiczny zależy równocześnie od: doboru stanowisk pracy; relacji dotyczących środków, ludzi, maszyn, materiałów, surowców; dokładnego uzgodnienia czasów działania ludzi, maszyn, urządzeń; doboru środków na stanowiska robocze (ludzi, maszyn, urządzeń, materiałów, surowców)
  2. harmonogramy Adamieckiego – graficzne wykresy przebiegu produkcji w czasie, ujawniają brak synchronizacji i harmonii w doborze środków i działań, umożliwiają eliminację przestojów i oczekiwań
  3. zestaw praw ekonomicznych (podstawowe prawa nauki organizacji) – połączenie prawa harmonii z prawami podziału i koncentracji, działają one niezależnie od woli ludzi i rządzą ich działalnością niezależnie od celów, do których zmierzają
  4. prawo wzrastającej (optymalnej) produkcji – pozwala określić charakterystykę ekonomiczną każdego organizmu wytwórczego, zwraca uwagę na koszt czasu, nazywany „najdroższym czynnikiem produkcji”
  5. cykl organizacyjny (określenie celu działania, przygotowanie środków, wykonanie i kontrola) – włączenie do praw i zasad nauki organizacji sformułowanego przez H. Le Chatelieracyklu organizacyjnego
  6. prawo inercji przyzwyczajeń i prawo przekory – we wszystkich przypadkach, gdy mamy do czynienia z pracą ludzką wprowadzania ulepszeń organizacyjnych powinno odbywać się stopniowo, w przeciwnym razie muszą nastąpić straty na pokonanie oporów

Ciekawostka:

Adamiecki  jako  „poprzednik  Taylora”.  Adamiecki,  wygłaszając  w  Jekaterynosławiu  swój  referat  w  lutym  1903   roku,  wyprzedził, w głoszeniu zasad naukowej organizacji pracy, Taylora („guru zarządzania„), którego książka Shop Management została wydana w marcu 1903 roku, a więc miesiąc po referacie Adamieckiego.

 Źródło: Adamiecki, Karol: O nauce organizacji. Warszawa, 1985

 

Komentarze są wyłączone.