Etap Regionalny Konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”

Główny Inspektorat Pracy | Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy”  W dniu 29 kwietnia 2021 r. w  siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie odbył się  etap regionalny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”. W tym w roku w etapie szkolnym konkursu uczestniczyło 350 uczniów z 19 szkół ponadpodstawowych uczestniczących w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa”. Ostatecznie do etapu regionalnego zakwalifikowało się 37 uczniów z 19 szkół, w tym nasze dwie dziewczęta z kl. 2ga Sandra Stanisławska oraz Marcinik Martyna. Test konkursowy składał się z 35 pytań, a w jego ocenie przyjęto kryterium poprawnego rozwiązania i czas jego rozwiązania. Niestety mimo dobrego wyniku dziewczętom nie udało się awansować do etapu centralnego. Dziewczętom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i życzymy powodzenia w jego dalszych etapach.

Moja Pierwsza Praca. Prelekcja Państwowej Inspekcji Pracy

PRAWO PRACY - PRELEKCJA INSPEKTORA PIP - Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości - Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w KrakowieZespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości – Małopolskiej Izby  Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie  W dniu 12.04.2021 r. 142 uczniów z kl. 2ga, 1l, 2l, 2gl, 2gż oraz 2gh wzięło udział w prelekcji online, pt. „Co młody człowiek powinien wiedzieć zanim podejmie pierwszą pracę”. Organizatorem spotkania była Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie. Celem zorganizowanych zajęć było popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy dotyczącej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalności zatrudnienia oraz innej pracy zarobkowej. Z prelekcji mogły skorzystać szkoły, które w sposób szczególny są zaangażowane w popularyzację Ogólnopolskiego Program „Kultura bezpieczeństwa”. Nie bez znaczenia była również ilość nauczycieli zaangażowanych  ww. programie. Prelekcję przeprowadził Pan inspektor Marek Gołaś.

Lekcje z Temidą

Temida - Brzeskie Centrum Medyczne  W dniu 30 marca 2021 r. uczniowie z klasy 1l, 2ga oraz 2a uczestniczyli w zajęciach online, pt. „Lekcje z Temidą”. Lekcje z Temidą to Ogólnopolski Program Edukacyjny, którego celem jest podnoszenie poziomu wiedzy oraz świadomości prawnej wśród dzieci i młodzieży. W ramach programu przewidziano 6 godzin zajęć online, podczas których  uczniowie dowiedzą się m.in: Dlaczego ludzie stworzyli prawo? Gdzie szukać pomocy, gdy padnie się ofiarą przestępstwa? Jakie prawa ma konsument? Czym jest stalking? Jaka jest odpowiedzialność za treści publikowane w internecie. Organizatorem programu  „Lekcje z Temidą” jest Fundacja Altum. Patronat nad programem objął Minister Sprawiedliwości. Następne zajęcia zaplanowano na 27 kwietnia.

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa”

Podziękowanie  W dniu 22 grudnia 2020 r. dziesięciu nauczycieli otrzymało świadectwa uczestnictwa w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy. Nauczyciele otrzymali świadectwa za przeprowadzenie zajęć z zakresu przepisów prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, będących elementem programu pod nazwą „Kultura Bezpieczeństwa”. Podziękowanie otrzymała również nasza Szkoła za zorganizowanie w/w zajęć. W programie, w roku szkolnym 2019/2020 uczestniczyli: Terebecka Monika, Drwal Monika, Indyk  Krzysztof, Semenowicz Jolanta, Zdybek Radosław, Błażejowska Małgorzata, Wójcik Agata, Krupa Edyta, Bieganowski Paweł oraz Janusz Rudy – szkolny koordynator programu.

Ogólnopolski Konkurs Państwowej Inspekcji Pracy

W dniu 28 lutego 2020 r. w auli Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie odbył się Ogólnopolski Konkurs adresowany do Uczniów Szkół Ponadpodstawowych „Poznaj swoje prawa w pracy”. W II etapie zorganizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy naszą szkołę reprezentowały laureatki etapu szkolnego Patrycja Głuszak oraz Monika Demkowicz.

IMG_20200228_105650     IMG_20200228_134650     IMG_20200229_173221  Czytaj dalej

Konkurs z wiedzy prawnej

grupowe (1) W dniu 25 listopada 2019 r.  pięcioro naszych uczniów z kl. 1gl oraz 1l pod opieką Pani Iwony Biodrowicz wzięło udział w konkursie z wiedzy prawnej zorganizowanym dla szkół średnich z terenu Powiatu Sanockiego.

W konkursie zorganizowanym w ZS nr 5 w Sanoku oprócz gospodarzy uczestniczyła młodzież z I Liceum im. Komisji Edukacji Narodowej w Sanoku. Laureaci otrzymali opaski sportowe Mi Band 4 i 3, zaś wszyscy uczestnicy atrakcyjne materiały promocyjne Powiatu Sanockiego. Konkurs zorganizowała i przeprowadziła „Pasieka” – Fundacja Rozwoju i Wsparcia z siedzibą w Rzeszowie, posiadająca status Organizacji Pożytku Publicznego w ramach zadania publicznego dotyczącego prowadzenia Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, realizowanego przy finansowaniu ze środków otrzymanych od Powiatu Sanockiego.

Znalezione obrazy dla zapytania fundacja pasiekaZnalezione obrazy dla zapytania powiat sanocki

Awans do etapu Regionalnego Ogólnopolskiego Konkursu Państwowej Inspekcji Pracy

Monika Demkowicz z kl. 3a oraz Patrycja Głuszak z kl. 2a zakwalifikowały się do etapu Regionalnego Ogólnopolskiego Konkursu PIP, pt. „Poznaj swoje prawa w pracy„.

W etapie szkolnym konkursu uczestniczyło 16 uczniów. Zadaniem konkursowym było udzielenie odpowiedzi na pytania z testu wiedzy z zakresu prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy (Główny Inspektorat Pracy i okręgowe inspektoraty pracy). Konkurs realizowany jest pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Etap regionalny zostanie przeprowadzany do 10 marca 2020 r. w Rzeszowie. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie. Monice i Patrycji gratulujemy awansu i życzymy powodzenia w kolejnym etapie. Etap szkolny konkursu zorganizował oraz opiekę merytoryczną sprawował P. Janusz Rudy.

IMG_20191119_133844       IMG_20191119_133912