Biblioteka

Biblioteka szkolna

 Historia i działalność biblioteki

Początki biblioteki sięgają czasów przedwojennych. Do dziś na niektórych egzemplarzach książek można odnaleźć pieczątki o treści: „Trzyklasowa Koedukacyjna Szkoła Handlowa ZNP SP Sanok ‘’, a taką nazwę Szkoła nosiła w latach 1928-34.

W czasie wojny biblioteka mieściła się w klasztornym budynku oo. Franciszkanów. Najprawdopodobniej w roku 1945 przeniesiono zbiory wraz z całą szkołą na ul. Jagiellońską, następnie bibliotekę przeniesiono do budynku szkolnego przy ul. Sobieskiego. W budynku przy ul. Sobieskiego biblioteka często zmieniała pomieszczenia. Początkowo mieściła się na drugim piętrze, w zapleczu pracowni fizycznej pod nr 304a. W roku szkolnym 1969/1970 księgozbiór został przeniesiony do zaplecza sali nr 306. Urządzono tam magazyn, czytelnia zajmowała salę 307 (dziś oba te pomieszczenia tworzą Izbę Pamięci). W 1975 r. oddano do użytku salę gimnastyczną, zajmującą dotąd salę na tzw. wysokim parterze. Część dawnej sali gimnastycznej, po remoncie, przeznaczono na czytelnię – znajduje się tam ona do dziś, zaś w byłej pracowni kulinarnej umieszczono magazyn biblioteczny.

Obecnie biblioteka zajmuje trzy pomieszczenia: w pierwszym znajduje się czytelnia, stanowiska komputerowe, katalogi i księgozbiór podręczny, zaś w dwóch następnych magazyn biblioteczny.

CZYTELNIA

image001image003

MAGAZYN

image005

W bibliotece gromadzone są bieżące i archiwalne numery czasopism:

Cogitoimage007

Hotelarz

Logistyka

Marketing w Praktyce

Mówią Wieki

National Geographic Polska

Newsweek

Poznaj Świat                                                

Przyroda Polska

Rachunkowość

Rachunkowość Budżetowa

Rynek Turystyczny

Transport i Spedycja

Wiedza i Życie

Nowe Życie Gospodarcze

Tygodnik Sanocki
Księgozbiór biblioteki na dzień 01. 09. 2012 liczy 27440 książek.

W bibliotece szkolnej działa koło biblioteczno-kulturalne.

Regulamin Biblioteki

Centrum służy swym użytkownikom  jako źródło wiedzy i informacji –
prosimy zachować ciszę, nie spożywać posiłków
i nie używać telefonów komórkowych.

 1. Z biblioteki mogą korzystać:
  1. – uczniowie na podstawie zapisu w dzienniku lekcyjnym
  2. – nauczyciele
  3. – inni pracownicy szkoły
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 3. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem biblioteki.
 4. Każdy czytelnik zobowiązany jest do poszanowania materiałów bibliotecznych.
 5. Czytelnik może wypożyczyć książkę wyłącznie na własne nazwisko.
 6. Jednorazowo uczniowie mogą wypożyczyć nie więcej, niż 5 książek.
 7. Czytelnik musi zwrócić książkę najpóźniej po upływie 30 dni. W uzasadnionych przypadkach termin zwrotu można prolongować.
 8. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie mu określonych pozycji.
 9. Możliwy jest wolny dostęp do półek na życzenie czytelnika.
 10. Z księgozbioru podręcznego korzysta się wyłącznie na miejscu. Możliwe jest       wypożyczenie do punktu kserograficznego na terenie szkoły.
 11. Książkę oraz inne materiały biblioteczne, które zostały zagubione lub zniszczone należy odkupić, jeżeli jest to niemożliwe należy odkupić pozycję wskazaną przez bibliotekarza.
 12. Z czasopism korzysta się na miejscu lub w uzasadnionych przypadkach wypożycza się nie więcej niż 5 numerów na nie dłużej niż 5 dni.
 13. Z płyt kompaktowych, programów edukacyjnych korzysta się wyłącznie na miejscu.
 14. Pozostałe zbiory audiowizualne wypożycza się na okres nie dłuższy niż jeden tydzień.
 15. W bibliotece funkcjonuje wideoteka.
 16. Wszystkie wypożyczone materiały biblioteczne powinny być zwrócone przez uczniów na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.
 17. Czytelnicy opuszczający szkołę zobowiązani są do złożenia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot wszystkich materiałów wypożyczonych z biblioteki.
 18. Uczniowie biorący systematyczny i aktywny udział w pracach biblioteki mogą       otrzymać pozytywne uwagi mające wpływ na ocenę z zachowania lub nagrody książkowe.

Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego:

 Komputer służy uczniom jako źródło informacji. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputera mają osoby realizujące konkretny temat.

 1. Z komputera można korzystać w godzinach pracy biblioteki.
 2. Z komputera mogą korzystać nauczyciele oraz ci uczniowie ZS nr 1 w Sanoku, którzy mają zmienione obuwie, a kurtki pozostawili w szatni.
 3. Z komputera można korzystać za zgodą bibliotekarza.
 4. Korzystający odpowiada materialnie za komputer i za wyrządzone szkody.
 5. Bez zgody bibliotekarza na dysku twardym komputera nie można zapisywać żadnych danych, programów, gier itp.
 6. Zapisywanie danych ściągniętych i Internetu może się odbywać jedynie na dyskietkę przyniesioną przez ucznia.
 7. Dyskietka i płyta CD-ROM przed użyciem musi zostać sprawdzona programem antywirusowym.
 8. Bibliotekarz ma prawo do ingerencji, jeżeli uzna on, że treści strony WWW albo innych materiałów, których korzysta dany uczeń są dla niego nieodpowiednie.
 9. Przy komputerze mogą pracować maksymalnie dwie osoby.
 10. W wyjątkowych przypadkach komputer może być zarezerwowany na potrzeby         szkoły.
 11. Za ewidentne łamanie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa       korzystania z komputera.
 12. Za sporadyczne nie przestrzeganie regulaminu uczeń może otrzymać jednorazowy zakaz korzystania z komputera.
 13. W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z komputera czas pracy   przy komputerze będzie ograniczony.
 14. Wykorzystywanie komputera w celach innych niż naukowe jest dopuszczalne w przypadku wolnego stanowiska.image009

Na początku każdego roku szkolnego organizowana jest

„Giełda podręczników”

image013 image011 image015

Działalność biblioteki:

 Udział w międzynarodowym programie „Szkoła Globalna w akcji

Zrealizowane projekty:

Międzynarodowy projekt „PeaceXchange

„Szkoła Promująca Zdrowie”

„Ślady przeszłości – uczniowie adoptują zabytki”

Udział młodzieży w programie „Make a Connection – Przyłącz się”

tytuły projektów:

 • „W połowie drogi – literatura i film”
 • „ Moje miasto. Zbliżenia”
 • „Book Cafe”
 • „Konwent fantasy i kultury japońskiej”

 

„Uczniowie z klasą”

„Aktywność twórcza wspiera wychowanie patriotyczne”

„Rozwiń żagle. Rozwiń skrzydła”

„Zakochaj się w funduszach europejskich”

„Etnolog – zaloguj się na ludowo”

„Poczytaj mi, przyjacielu”

„Miłosz od Nowa”

„Wszystkie Kolory Świata”

 

Współpraca z Pallotyńską Fundacją Misyjną Salvatti: zbiórka znaczków pocztowych, „Hobe” – projekt walki z analfabetyzmem w Rwandzie.

 

Komentarze są wyłączone.