Wyniki z egzaminu maturalnego

Wyniki z egzaminu maturalnego będą do odebrania w sekretariacie szkoły od 05.07.2021 od godz. 8.00.
Uczniowie, którzy nie zdali jednego egzaminu obowiązkowego mają prawo do egzaminu poprawkowego, który odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2021 o godz. 9:00.
Aby przystąpić do egzaminu poprawkowego należy do dnia 12 lipca 2021 złożyć w sekretariacie szkoły deklarację przystąpienia do egzaminu poprawkowego.

Egzaminy poprawkowe

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

25 sierpnia 2021 r. (środa) godz. 8.00 – etyka zawodu – s. 204
25 sierpnia 2021 r. (środa) godz. 8.00 – przedsiębiorstwo gastronomiczne – s. 204
25 sierpnia 2021 r. (środa) godz. 8.00 – geografia – s. 404
25 sierpnia 2021 r. (środa) godz. 8.00 – laboratorium magazynowe – s. 404
26 sierpnia 2021 r. (czwartek) godz. 8.00 – matematyka s. 206
26 sierpnia 2021 r. (czwartek) godz. 8.00 – historia – s. 206
26 sierpnia 2021 r. (czwartek) godz. 8.00 – pracownia obsługi gości – s. 104
26 sierpnia 2021 r. (czwartek) godz. 8.00 – pracownia produkcji potraw – s. 104
26 sierpnia 2021 r. (czwartek) godz. 8.00 – język angielski – s. 206
26 sierpnia 2021 r. (czwartek) godz. 8.00 – język angielski zawodowy – s. 206
27 sierpnia 2021 r. (piątek) godz. 8.00 – język polski – s. 302

Zakończenie roku szkolnego

Msza święta na zakończenie roku szkolnego odbędzie się 25.06.2021 r. o godz. 8.00 w Kościele O.O. Franciszkanów.

Serdecznie zapraszamy.

Zakończenie roku szkolnego w szkole odbędzie się wg poniższego harmonogramu:

zakończenie roku