Wyniki z egzaminu maturalnego

Wyniki z egzaminu maturalnego będą do odebrania w sekretariacie szkoły od 05.07.2021 od godz. 8.00.
Uczniowie, którzy nie zdali jednego egzaminu obowiązkowego mają prawo do egzaminu poprawkowego, który odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2021 o godz. 9:00.
Aby przystąpić do egzaminu poprawkowego należy do dnia 12 lipca 2021 złożyć w sekretariacie szkoły deklarację przystąpienia do egzaminu poprawkowego.