Medal Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli ZS nr 1

Pani Beata Liszka i Pan Wojciech Jodłowski – na wniosek dyrektora szkoły – zostali wyróżnieni Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

W ten sposób zostało docenione Ich zaangażowanie w pracę, sukcesy uczniów, wyniki egzaminów zawodowych z przedmiotów ekonomicznych i logistycznych.

Gratulacje dla Nauczycieli i  życzenia satysfakcji z pracy i w życiu osobistym.

1