Odbiór wyników egzaminu maturalnego

Wyniki egzaminów maturalnych można odbierać w sekretariacie szkoły od dnia 4 lipca 2019 r. od godz. 8.00.

Wnioski o egzamin poprawkowy należy złożyć  w sekretariacie do dnia 11 lipca 2019 r.

Dodaj do zakładek permalink.

Komentarze są wyłączone.