Odbiór wyników egzaminu maturalnego

Wyniki egzaminów maturalnych można odbierać w sekretariacie szkoły od dnia 4 lipca 2019 r. od godz. 8.00.

Wnioski o egzamin poprawkowy należy złożyć  w sekretariacie do dnia 11 lipca 2019 r.

Certificate of Appreciation

65098645_2332510053502578_8009651958753263616_o Certyfikat za udział w Europejskiej Kampanii Fenologicznej i podziękowania za wykonywanie badań dla Joanny Gołdy, Aleksandry Kmiecik-Szyszlak i Aleksandra Redmana z klasy 3h.