Wydarzenia roku szkolnego 2008/2009

 • Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2008 - 2009
 • W dniu 15 czerwca uczennice klasy 1ż Monika Hryma i Magdalenia Kobrzeniecka, pod opieką nauczycielki geografii Małgorzaty Chomiszczak, wzięły udział w gali finałowej V Ogólnopolskiego Konkursu "Młody Reporter dla Środowiska" w Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie k. Warszawy. Odebrały nagrody z rąk redaktor naczelnej miesięcznika "Ekopartner" za wyróżnienie ich pracy "Świadomy konsument". Wędrowały ścieżką edukacyjną "Goździkowe bagno" i podziwiały faunę i florę śródleśnych torfowisk, a zwłaszcza rosiczkę okrągłolistną.
 • W dniu 10 czerwca uczennice klasy 1ha wzięły udział w wycieczce przedmiotowo- turystycznej w Bieszczady. Zwiedziły Muzeum Przyrodniczo- Łowieckie w Nowosiółkach, zdobyły Połoninę Wetlińską, podziwiały przepiękne ikonostasy w świątyniach w Czarnej i Górzance. W Ośrodku Caritas w Myczkowcach obejrzały makiety architektury drewnianej oraz zwierzęta w mini zoo. Opiekę sprawowały przewodniczka Grażyna Chytła oraz nauczycielka geografii Małgorzata Chomiszczak.
 • W dniu 04 czerwca 2009 odbył się konkurs języka niemieckiego dla klas pierwszych. Udział wzięło 19 uczniów z klas 1a, 1o, 1ha, 1hb i 1ż . Konkurs składał się z 9 zadań, w których należało wykazać się wiedzą gramatyczno-leksykalną, a także umiejętnościami pisania ogłoszenia do gazetki młodzieżowej, orientacji w instytucie, a także autoprezentacji, za które można było uzyskać maksymalnie 55 pkt. I miejsce zajęła Justyna Wołoszyn z klasy 1 a zdobywając 37,5 pkt, na II miejscu uplasowała się Jolanta Kowalik z kl. 1 ha (35,0 pkt) , a III miejsce przypadło Magdzie Fik z klasy 1 o (34,5 pkt.). Konkurs przygotowały nauczycielki języka niemieckiego Bożena Barczyk i Renata Słyszyk.
 • 1 czerwca 2009 r. odbył się Szkolny Konkurs Ekonomiczny „Z ekonomią na Ty”. Rywalizowały w nim trzyosobowe drużyny z klas drugich technikum ekonomicznego. Celem konkursu było rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania wiedzą ekonomiczną oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych. Zwyciężyła drużyna z klasy 2b w składzie: Joanna Bańczak, Agnieszka Bielecka i Kamil Bryczek.
 • W dniach 28 - 29 maja 2009 r. uczniowie klas 1o i 2ż wzięli udział w biwaku do Tyrawy Solnej. Opiekę nad młodzieżą pełniły prof. prof. Kinga Rogóz, Magdalena Tomkiewicz i Monika Zych.
 • 30 kwietnia 2009r na obiektach MOSIR w Sanoku odbyły się VIII Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK. Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie : Anna Mazur –klasa 2h, Kinga Czaban – klasa 2h, Magdalena Frydryk- klas 2h, Urszula Gładysz –klasa 1o, Dominika Betlej –klasa 1o, Marzena Babiak – klasa 1o i Katarzyna Długosz – klasa 1o. W toku zaciętej rywalizacji zdobyła 4 miejsce z wynikiem 77 punktów .
 • 30 marca w Zespole szkół nr 1 został przeprowadzony konkurs fizyczny „Lwiątko” . Wzięło w nim udział 8 uczniów z klasy I i II. . Jest to konkurs międzynarodowy w którym bierze udział około 20 tysięcy osób z Polski, Litwy i Ukrainy. Prace są sprawdzane centralnie – w Krakowie i Warszawie. Dzisiaj znamy już wyniki. Najwięcej punktów w naszej szkole zdobyli : Rafał Mielnik z klasy 1o, Beata Pytlak z klasy 1a i Anna Bober z klasy 1a.
 • Dnia 13 maja 2009 r. uczniowie klas drugich, łącząc przyjemne z pożytecznym, udali się do Kalwarii Pacławskiej na wiosenną majówkę. Na sam szczyt Kalwarii weszliśmy odprawiając nabożeństwo Drogi Krzyżowej wśród uroczych kaplic dróżkowych. Po nawiedzeniu Sanktuarium Matki Bożej, piekliśmy kiełbasę przy ognisku, a uwieńczeniem wycieczki był mecz piłki nożnej rozegrany z drużyną braci franciszkanów, odbywających na Kalwarii swój nowicjat. Majówkę zorganizował o. Tomasz Cichocki.
 • W dniach 25 – 26 kwietnia 2009r. odbyła się akcja Ziemia Sanocka dla Szpitala. Młodzież naszej Szkoły kierując się zasadą „razem możemy zrobić więcej”, chętnie i z dużym zaangażowaniem przystąpiła do pracy. Nasi wolontariusze stanowili jedną z najliczniejszych grup młodzieży spośród wszystkich sanockich szkół – 59 osób. Uczniowie kwestowali na Rynku i w jego okolicach: w sobotę od 10:00 do 16:00, a w niedzielę od 9:00 do 19:00. Opiekę nad wolontariuszami pełniły: p. Bożena Bekier i Kinga Rogóz.
 • Pożegnanie klas maturalnych: 4a, 4b, 4h, 4ż, 3o i 3u.
 • W dniach 23-24 kwietnia 2009r. I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Krośnie zorganizowało, w ramach programu The Baltic Sea Project ,warsztaty ekologiczne. Wzięło w nich udział 11 szkół z różnych stron Polski. Naszą szkołę rezprezentowały uczennice klasy 3a: Kamila Bobola, Angelina Herdyńska i Paulina Jabłonowska pod opieką nauczycielki geografii Małgorzaty Chomiszczak. Podstawowym celem warsztatów było zapoznanie z gospodarką leśną, która pozwala utrzymać różnorodność biologiczną ekosystemów oraz z osobliwościami przyrodniczo-kulturowymi Ziemi Krośnieńskiej. Uczestnicy warsztatów, wędrując ścieżką dydaktyczną "Sucha Góra- Czarnorzeki - Dział", poznali walory przyrodnicze i formy ochrony w Czarnorzecko - Strzyżowskim Parku Krajobrazowym. Młodzież odwiedziła również Leśny Ośrodek Nasienny Nadleśnictwa Dukla w Równem oraz wzięła udział w zajęciach na ścieżce edukacyjno-przyrodniczej "Hrendówka" w Odrzechowej. Wędrując przez tereny łąkowo-pastwiskowe połemkowskiej wsi Jasiel poznała bioróżnorodność w największym rezerwacie przyrody w polskich Karpatach "Źródliska Jasiołki". Zajęcia w terenie prowadzili pracownicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Nadleśnictwa Rymanów oraz Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Młodzież zaprezentowała też swoje działania w ramach edukacji ekologicznej oraz miała okazję do wymiany doświadczeń w tej dziedzinie.
 • W Zespole Szkół nr 1 odbyła się (20 kwietnia) siódma edycja konkursu Sanocki Mistrz Ortografii. Uczestnicy zmagali się z niezwykle trudnym, pełnym pułapek ortograficznych tekstem. Najlepiej poradziła sobie Paulina Walus (II LO), która zdobyła zaszczytny tytuł sanockiego Mistrza Ortografii. Drugie miejsce zdobył Mateusz Święs (I LO), trzecie – Katarzyna Januszczak (II LO). Zwycięzcy otrzymali puchar i cenne nagrody książkowe, ufundowane przez Starostę Wacława Krawczyka, który objął honorowy patronat nad konkursem. Wydawałoby się, że ortografia jest dziedziną mało interesującą a w dodatku trudną. Często nie znajduje ona entuzjastów. Uczestnicy konkursu ortograficznego coraz liczniejsi – świadczą o tym, że jego popularyzacja rośnie, zyskuje on coraz więcej sympatyków, wzbudza zainteresowanie ortografią i kulturą języka polskiego. W siedmiu edycjach konkursu wzięło udział ponad 300 uczestników. Organizatorką konkursu jest nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół nr 1 w Sanoku – Zofia Liput.
 • W dniu 20.04.2009 odbyła się IV edycja Międzyszkolny Konkurs Języka Niemieckiego zorganizowana przez nauczycieli języka niemieckiego z Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku. W konkursie brało udział 26 uczniów z I LO, II LO, ZS nr 1, 2 i 4 z Sanoka oraz uczniowie z LO w Lesku. Naszą szkołę reprezentowały Katarzyna Hrycek, Kinga Jursa, Agata Staszowska z kl. 4h oraz Anna Wołoszyn, Monika Biłas, Damian Radziszewski i Szymon Gromek z kl. 2l. Konkurs obejmował zadania z rozumienie ze słuchu, pracę z tekstem oraz wypowiedź pisemną. Konkurs wygrała Kinga Jursa (kl. 4h) zdobywając 42 pkt na 44 możliwe. Uczniów do konkursu przygotowywały prof. R. Słyszyk i prof. B,. Barczyk.
 • 17-18 kwietnia2009 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XV Wojewódzkiej Giełdzie Piosenki Turystycznej w Dukli, pod opieką Roberta Bodziaka.
 • 17 kwietnia bieżącego roku w naszej szkole odbył się Konkurs zdolności oratorskich o tematyce prawnej.
 • W dniach 6-8 kwietnia 2009 reprezentacja Naszej Szkoły wzięła udział w Giełdzie Zawodów, która tradycyjnie już odbyła się w Zespole Szkół nr 3 w Sanoku.
 • W dniu 3 kwietnia 2009 uczniowie naszej szkoły, wspólnie z uczestnikami "Międzynarodowych Spotkań Gitarowych Sanok 2009", wzięli udział w zwiedzaniu wnętrza Zapory Wodnej w Solinie oraz w bardzo oryginalnym spotkaniu z artystą Zdzisławem Pękalskim - rzeźbiarzem od świńskich koryt. Wycieczkę zorganizował Robert Bodziak .
 • 3 kwietnia 2009 r. w Sanockim Domu Kultury odbył się pierwszy etap 54 Konkursu Recytatorskiego, w którym wzięli udział uczniowie naszej Szkoły. Swoje umiejętności krasomówcze zaprezentowały następujące osoby: Ewelina Dyląg i Ewelina Skoczułek - kl. 1 ha przygotowane przez p. Kingę Rogóz, Michał Bodziak, Wioleta Dymek – kl. 1o oraz Zofia Tymińska – kl. 1ż, przygotowane przez p. Edytę Chomiszczak oraz Edyta Bil, Katarzyna Chabko i Ruta Krysyna - kl. 3a, przygotowane przez p. Zofię Liput. Do drugiego etapu zakwalifikowała się Ruta Krysyna zajmując II miejsce. Wyróżnienie otrzymały Edyta Bil i Ewelina Skoczułek. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe.
 • Tegoroczna Wielkanoc w „Ekonomiku” rozpoczęła się tradycyjnie od zwiedzenia przez opiekunkę Koła Radosnej Twórczości E. Szwarczyk wraz z członkami koła wystawy wielkanocnej organizowanej przez Urząd Gminy w Sanoku w dniu 27 marca 2009. W dniu 02 kwietnia 2009 członkowie koła – uczennice klasy 2a i 2l wykonały po raz czwarty w historii naszej szkoły palmę wielkanocną, która wzięła udział w konkursie palm w Niedzielę Palmową w dniu 05 kwietnia 2009. Również w dniu 02 kwietnia 2009 Koło Radosnej Twórczości zorganizowało szkolną wystawę stroików wielkanocnych. Można było podziwiać piękne wiosenne kwiaty, krokusy, bazie, irysy z bibuły. Wielkanoc w „Ekonomiku” zorganizowały prof. E. Szwarczyk, prof. R. Słyszyk.
 • W dniu 27 marca 2009 r. w Sanockim Domu Kultury odbył się Festyn Europejski współorganizowany w ramach projektu "Zakochaj się w Funduszach Europejskich". Projekt realizowany jest w 10 regionach Polski przez Polską Fundację im. Roberta Schumana w Warszawie. W województwie podkarpackim partnerem regionalnym Fundacji oraz organizatorem Festynu był Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku. Projekt realizowany jest w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. W ramach Festynu odbyły się również VII Targi Umiejętności Zawodowych. W czasie Targów gimnazjaliści mogli odwiedzić stoiska wystawiennicze, zapoznać się z ofertą edukacyjną oraz zwiedzić Szkołę.
 • W dniu 26 03.2009 odbyła się VI edycja ogólnopolskiego konkursu ekologicznego „Eko-planeta”, którego hasłem było „Woda źródłem i kolebką życia” Test złożony z 30 zadań zamkniętych i 1 otwartego rozwiązywało 19 uczniów z klas 1a, 2o, 3a, 3o, 4ż i 4h. Wyniki zostana ogłoszone do dnia 31 maja Organizatorem szkolnym konkursu była Iwona Szuryn.
 • W dniu 17 marca 2009 odbył się konkurs języka niemieckiego „Bleibt gesund und fit” dla klas drugich i trzecich organizowany w ramach programu „Szkoła Promująca Zdrowie”. Udział wzięło 21 uczniów z klas 2h, 2l, 2o, 3a, 3l i 3ż. Konkurs składał się z 8 zadań, w których należało wykazać się umiejętnością pisania oraz wiedzą gramatyczno leksykalną, związaną z racjonalnym odżywianiem. I miejsce zajęła Monika Biłas z klasy 2l, zdobywając 41 pkt, na II miejscu uplasowała się Magdalena Grochoła z klasy 2o (39,5 pkt), a III miejsce przypadło Jadwidze Sobolak z klasy 3a (38,5 pkt). Konkurs przygotowała nauczycielka języka niemieckiego Magdalena Tomkiewicz.
 • W dniu 18 marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie odbył się VI Międzyszkolny Konkurs Geograficzny „Odkryj świat z miesięcznikiem Poznaj Świat- kraje afrykańskie”. W zawodach wzięło udział 48 uczniów z dziesięciu szkół z Brzozowa, Iwonicza, Krosna, Sanoka i Żołyni. Naszą szkołę reprezentowali: Natalia Grochoła i Ewelina Kłapacz z kl. 4h oraz Damian Czapor i Rafał Gazdowicz z kl. 3a. Największy sukces odniosła Natalia zdobywając IV miejsce oraz cenne nagrody książkowe i bilet dla dwóch osób do Krakowa, ufundowany przez firmę przewozową „BARBARA”.
 • 11 marca 2009 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku odbyła się VII edycja Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Czerpiąc ze źródła”. Konkurs miał na celu popularyzację dorobku literackiego twórców związanych z naszym regionem oraz doskonalenie sztuki oratorskiej. Naszą Szkołę reprezentowały: Ewelina Dyląg z kl. 1ha, którą przygotowała p. Kinga Rogóz oraz uczennice klasy 3a: Edyta Bil, Katarzyna Chabko i Ruta Krysyna przygotowane przez p. Zofię Liput.
 • Wystawa tematyczna z okazji Międzynarodowego Dnia Konsumenta, którą możemy oglądać w korytarzu naszej szkoły, to kolejne działanie edukacyjne klasy 3a Technikum nr 1. Odwiedzając wystawę poznasz m. in. swoje prawa konsumenckie, dowiesz się jak mądrze i bezpiecznie kupować w sieci oraz jak skutecznie reklamować towary. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią wystawy. wychowawca klasy Janusz Rudy
 • Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku monitorowali wykorzystanie funduszy europejskich w naszym regionie.
 • W dniu 16.02.2009 przeprowadzono eliminacje szkolne do kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu „Eko-Planeta”. Był to test jednokrotnego wyboru złożony z 30 pytań i jednego pytania tzw. otwartego na temat sposobu dbania o dzikie zwierzęta. W konkursie wzięli udział uczniowie z klas: 1a – 7 , 2o – 1, 3a – 1, 4ż – 7, 4h – 3, 3o – 1 łącznie 19 osób. Wyniki będą ogłoszone w m-cu maju br. Eliminacje szkolne zorganizowała i przeprowadziła Iwona Szuryn.
 • Z okazji 10. rocznicy śmierci Poety rok 2008 został ustanowiony uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Zbigniewa Herberta. "W dobie kryzysu wartości i bolesnego zwątpienia stał twardo po stronie zasad: w sztuce - kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu - kodeksów etycznych, jasno odróżniających pojęcie dobra i zła. (...) Wprowadził do polszczyzny formułę-przykazanie - słowa 'Bądź wierny. Idź' " – tak brzmi fragment sejmowej uchwały. Mottem Roku jest cytat "We mnie jest płomień, który myśli" pochodzący z wiersza „Napis”. Poloniści Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku zorganizowali 27 stycznia 2009 roku spotkanie poetyckie, mające na celu przybliżenie uczniom biografii oraz dorobku poetyckiego autora „Pana Cogito” . Podczas wieczornicy młodzież wyświetliła prezentację multimedialną na temat życiorysu poety oraz recytowała wiersze. Spotkanie zakończyło się wysłuchaniem nagrania „Przesłanie Pana Cogito” w wykonaniu autora.
 • W ramach kampanii edukacyjno–informacyjnej, prowadzonej w związku z zakończoną niedawno w Poznaniu 14 Konferencją Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, Ministerstwo Środowiska ogłosiło dwa konkursy. Jeden, przeznaczony dla uczniów, nosił nazwę „Jak pomóc Ziemi? Jak pomóc sobie?”, a jego celem było stworzenie autorskiego programu ekologicznego dla swojej szkoły. Przedmiotem drugiego konkursu, zorganizowanego z myślą o nauczycielach, było przygotowanie adaptacji ekolekcji w oparciu o materiały multimedialne.W konkursie uczniowskim uczennice klasy 3a: Kamila Bobola i Paulina Jabłonowska otrzymały jedno z trzech regulaminowych wyróżnień. Opiekująca się uczniami nauczycielka geografii Małgorzata Chomiszczak, w ramach konkursu dla nauczycieli, otrzymała jedną z trzech regulaminowych równorzędnych indywidualnych nagród głównych – mobilną tablicę interaktywną za „modelową lekcję na temat zmian klimatu”.
 • Nasza szkoła została zaproszona przez Ministerstwo Środowiska do realizacji specjalnego programu edukacyjnego, którego celem jest zwrócenie uwagi na konsekwencje zaniedbań w ochronie środowiska oraz podniesienie świadomości ekologicznej uczniów. W ramach programu zostały przeprowadzone zajęcia dotyczące zmian klimatycznych na lekcjach języka angielskiego, języka niemieckiego, technologii informacyjnej, geografii oraz biologii. Wzięli w nich udział uczniowie klas: 1a, 1hb, 1l, 1o, 1k, 1u, 2o, 2b, 3a, 4h i 4ż. Według autorskich scenariuszy lekcje przeprowadzili nauczyciele: Magdalena Krypel, Renata Słyszyk, Mariola Ryś, Elżbieta Siwiecka, Jerzy Grzyb, Małgorzata Chomiszczak i Iwona Szuryn.
 • 27 stycznia w naszej szkole odbył się wernisaż fotografii wykonanej przez naszych uczniów na warsztatach w ramach projektu „Rozwiń żagle. Rozwiń skrzydła”. Realizacja ścieżki artystycznej projektu pozwoliła na poszerzenie zainteresowań grupie 45 uczniów. Mogli oni między innymi opanować podstawy fotografii, edycji tekstu, oraz uczestniczyć w warsztatach translatorskich. Szczegóły
 • Dnia 20 stycznia 2009 roku w I LO w Sanoku odbył się konkurs geograficzno-krajoznawczy pt. ”Walory województwa podkarpackiego”. Wzięło w nim udział 26 uczniów z siedmiu szkół ponadgimnazjalnych z Sanoka, Leska i Brzozowa. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 2l: Szymek Gromek, Janek Michalski, Dawid Pastuszak i Adrian Terkała, którzy bardzo dobrze poradzili sobie z rozwiązaniem quizu komputerowego i krzyżówki tematycznej.
 • W dniu 8.01.2009 r. w Rzeszowie odbyły się zawody okręgowe Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Wzięło w nich udział 47 najlepszych uczestników zawodów szkolnych, zakwalifikowanych przez Komitet Okręgowy. Naszą szkołę reprezentowały Jolanta Stabryła (4a), Alicja Cupak (4b), Katarzyna Chabko (3a) i Magdalena Dams (2a). Z powodu choroby nie uczestniczyła w zawodach Anna Głuszak (4a). Ich zadaniem było: udzielenie dwóch odpowiedzi opisowych na pytania nawiązujące do hasła przewodniego OWE (Środowisko naturalne w procesie gospodarowania), oraz rozwiązanie testu składającego się z 30 pytań.
 • W tym roku szkolnym po raz pierwszy przeprowadzana jest Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej. W dniu 7 stycznia 2009 roku w Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie odbyły się zawody okręgowe. Naszą szkołę reprezentowały Natalia Grochoła i Magdalena Kutiak z klasy 4h, które wcześniej przeszły zwycięsko przez eliminacje szkolne. W czasie 90 min. zmagały się z testem obejmującym 80 pytań.
 • Uczennica klasy 4h Natalia Grochoła zakwalifikowała się do drugiego etapu ogólnopolskiego konkursu "Know America 2009", który polegał na napisaniu eseju na jeden z tematów ogłoszonych przez organizatora. Natalia wysłała esej na temat "W 2009 wypada 200 rocznica urodzin Edgara Allana Poe. Omów znaczenie Poego jako Amerykańskiego pisarza i jego odbiór w Polsce".Piętnastu autorów najlepszych prac przejdzie do III, ustnego etapu, który odbędzie się w Collegium Civitas w Warszawie.Główną nagrodą dla zwycięzcy jest indeks na Amerykanistykę w Collegium Civitas w Warszawie. Wyniki poznamy 23 marca.
 • W dniach 18 – 21 grudnia 2008 roku uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycieli: Moniki Drwal, Agaty Wójcik i Krzysztofa Indyka wzięli udział w VIII OGÓLNOPOLSKIM POKAZIE STOŁÓW WIGILIJNYCH „GWIAZDKA 2008”. Przygotowane przez Sanok stoisko regionalne cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Uczniowie przygotowali również tradycyjne, podkarpackie potrawy wigilijne, takie jak: gołąbki z tartych ziemniaków, pierogi z kaszą gryczaną i twarogiem, zupa grzybowa czysta z łazankami, karp po bieszczadzku, kapusta z grzybami, kompot z suszu, kutia, podkarpacki miodownik, strucla z makiem, świąteczne ciasteczka. Wysiłek ZS nr 1 został nagrodzony I miejscem w kategorii aranżacji stoiska i jakości prezentowanych potraw.
 • Uczniowie klasy 3h i 2ż pod opieką nauczyciela Moniki Drwal przybliżają cechy charakterystyczne kuchni staropolskiej oraz kuchni obcych narodów. Podczas prezentacji można skosztować smakołyków typowych dla tych kuchni.
 • Już po raz kolejny uczniowie ZS nr1 pod opieką nauczycieli: Moniki Drwal, Agaty Wójcik i Krzysztofa Indyka, wzięli udział w programie Centrum Edukacji Obywatelskiej „Ślady przeszłości – uczniowie adoptują zabytki”. Tegoroczny projekt nosił tytuł „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia na Podkarpaciu”. Zwieńczeniem projektu była inscenizacja przedstawiająca staropolskie obrzędy bożonarodzeniowe, która odbyła się w dniu 16 grudnia 2008 roku.
 • W ostatnim przedświątecznym dniu nauki odbyły się w naszej szkole Jasełka w interpretacji uczniów klasy II k. Gościnie wstąpiły dwie solistki wokalne z klasy 1hb, uczeń z klasy 3L oraz zaproszona orkiestra gitarowa z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Sanoku. Nad całością starał się zapanować wychowawca klasy Robert Bodziak. Podczas Jasełek odbył się również pokaz wigilijnych i noworocznych stołów świątecznych.
 • Wieczór kolęd i pastorałek w wykonaniu uczniów klasy 3a oraz zaproszonej Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod przewodnictwem kapelmistrza Grzegorza Maliwieckiego. Klasą dyrygował wychowawca Janusz Rudy.
 • Wieczór kolęd i pastorałek w wykonaniu uczniów klasy 2b.
 • Protokół Jak co roku Koło Radosnej Twórczości zorganizowało konkurs na świąteczną dekorację sal lekcyjnych. Rozstrzygniecie konkursu odbyło się w dniu 18.12.2008. Konkurs zorganizowały prof. Ewa Szwarczyk i prof. R. Słyszyk – opiekunki koła. Oto kilka zdjęć i protokół z wynikami.
 • W dniu 9.12. 2008 uczniowie ZS nr1 Magdalena Kutiak i Dariusz Fill pod opieką przygotowujących ich nauczycieli R. Gromek i A. Wal wzięli udział w Finale III Wojewódzkiego konkursu Młodzieży Szkolnej na "Najlepszy produkt turystyczny mojej malej ojczyzny - jakiej nie znacie". Uczniowie zaprezentowali pracę zatytułowaną "Szlakiem sakralnych śladów wielokulturowości regionu". Znalazła ona uznanie w oczach jury. Zespół zdobył drugie miejsce w kategorii "Prezentacja", i pierwsze w kategorii "Pamiątka z regionu" Gratulujemy!
 • W dniu 8 grudnia, w należącym do Uniwersytetu Warszawskiego Pałacu Tyszkiewiczów- Potockich, członkowie zespołu EkoSanok: Piotr Fabian, Damian Radziszewski, Artur Biega, Kamila Bobola, Angelina Herdyńska, Paulina Jabłonowska, Justyna Jakubowska, Justyna Kargol, Jadwiga Sobolak, Alicja Cupak oraz Andrzej Dębicki uczestniczyli w konferencji podsumowującej wyniki konkursu edukacyjnego „Drugie Życie Elektrośmieci”. Wysłuchali wykładów na temat zmian klimatu wygłoszonych przez pracowników Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym oraz Fundacji Nasza Ziemia. Uczniowie, którzy po wielomiesięcznych zmaganiach wywalczyli znakomite II miejsce: tuż za Warszawą, za to przed drużyną z Gdańska, odebrali również nagrody – sprzęt elektroniczny – z rąk Janusza Ostapiuka, dyrektora generalnego ERP-Polskiej Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. Po konferencji wszyscy zwiedzili warszawską starówkę i podziwiali przepiękną iluminację świąteczną.
 • 05 grudnia 2008 r. wolontariusze ZS nr1 pod opieką p. B. Bekier i K. Rogóz wzięli udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Uroczystość odbyła się w II LO w Sanoku. Z tej okazji nasza młodzież przygotowała montaż słowno-muzyczny. Osoby bardzo zaangażowane w działalność dobroczynną, nominowane do konkursu „Barwy wolontariatu” zostały nagrodzone przez Burmistrza Pana Wojciecha Blecharczyka. Były to: Justyna Szałajko, Ewelina Mendofik i Monika Rolnik.
 • W dniu 7.11.2008 klas 1l i część klasy 2l uczestniczyła w wycieczce przedmiotowej do Portu Lotniczego Rzeszów Jesionka. Wycieczka była udana, o czym świadczą załączone zdjęcia.
 • W dniu 20 listopada 2008 r w ramach realizacji projektu Szkoła Promująca Zdrowie uczniowie klasy 2 h pod opieka pedagoga szkolnego udali się do Szkoły Podstawowej nr 2 gdzie dla uczniów klas 1-3 przeprowadzili zajęcia z zakresu Zdrowego Żywienia. Podczas zajęć uczniowie klasy hotelarskiej zaprezentowali pokaz wykonania kanapek, koktajlu owocowego i sałatki owocowej. Podali informacje dotyczące wartości odżywczych owoców i warzyw, przypomnieli zasady zdrowego żywienia. Pokaz zakończono wspólna konsumpcja przygotowanych potraw i sesją fotograficzną młodszych kolegów w strojach do zajęć praktycznych. Swoim profesjonalnym podejściem do tematu, dużym zaangażowaniem i autentyczną radością z wykonywanej pracy uczniowie wzbudzili duży szacunek wśród młodszych kolegów i obserwującego pokaz grona pedagogicznego.
 • Po krótkiej przerwie rozpoczęto badania rzeki San w ramach ogólnoświatowego badawczego programu edukacyjnego GLOBE. Zadania podjęły się uczennice klasy 1l: Gabriela Papisz, Elżbieta Janusz i Anna Witka. Mamy nadzieję, że będą równie wytrwałe w pracy naukowej, jak ich poprzedniczki z kl. 3o, które skończyły już naukę w naszej szkole.
 • W dniu 19.11.2008 członkowie koła „Animals” (kl.1ż, 1hb i 2b) uczestniczyli w wycieczce do schroniska dla zwierząt „Kundelek” w Rzeszowie. Uczniowie wraz z opiekunkami I. Szuryn i B. Barczyk zapoznali się z organizacją schroniska i dostarczyli znaczną ilość karmy dla przebywających tam psów i kotów.
 • 11 listopada - Święto Niepodległości uczciła akademią klasa 2ż, przy niemałym współudziale wychowawczyni Kingi Rogóz.
 • Uczennice klasy 3a: Kamila Bobola, Angelika Herdyńska i Paulina Jabłonowska, biorące udział w projekcie "Drugie życie elektrośmieci", przeprowadziły w dniu 6.11 zajęcia edukacyjne dla trzylatków w Samorządowym Przedszkolu Publicznym nr 1 w Sanoku. W przygotowaniu scenariusza zajęć dostosowanego do możliwości percepcyjnych dzieci pomogła ich nauczycielka Dorota Przystasz. Dzieci otrzymały nagrody ufundowane przez sklep papierniczy OFFICE1 oraz ulotki dla rodziców informujące o sposobach postępowania z ZSEE.
 • W dniu 5.11.2008 r. odbyły się zawody szkolne Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Wzięło w nich udział 22 uczniów klas drugich, trzecich i czwartych Technikum Ekonomicznego. Ich zadaniem było: udzielenie odpowiedzi opisowej na zadane pytanie nawiązujące do hasła przewodniego OWE, rozwiązanie zadania z podstaw ekonomii oraz testu składającego się z 35 pytań. Tematem wiodącym tegorocznej XXII OWE jest „Środowisko naturalne w procesie gospodarowania”.
 • "Jak każdego roku z okazji Święta Zmarłych społeczność Zespołu Szkół nr 1 uczciła zmarłych obrządku grecko-katolickiego składając kwiaty i znicze pod krzyżem pamięci przy gmachu Szkoły. Młodzież szkolna pod opieką pedagoga p. Ewy Szwarczyk i opiekuna Samorządu Szkolnego p. Moniki Drwal odwiedziła groby zmarłych nauczycieli i pracowników nieipedagogicznych składając znicze i stroiki przygotowane przez uczennice działające w kole radosnej twórczości".
 • Uczniowie klasy 1ż, pod opieką p. Moniki Drwal i p. Małgorzaty Chomiszczak, uczestniczyli 30.10 w wycieczce przedmiotowej do Krosna. W Muzeum Podkarpackim obejrzeli największą kolekcję lamp naftowych w Europie oraz wystawę archeologiczną. W siedzibie Karpackich Parków Krajobrazowych wysłuchali wykładu p. Ignacego Bieleckiego na temat świata zwierzęcego i form ochrony przyrody na Podkarpaciu.
 • Uczennice klasy 3a: Kamila Bobola i Paulina Jabłonowska, biorące udział w projekcie "Drugie życie elektrośmieci", przeprowadziły w dniu 29.10 zajęcia edukacyjne ekologiczne w Szkole Podstawowej nr 4 w Sanoku. Uczniowie klas 3a i 3d, pod opieką nauczycielek Moniki Grządziel i Małgorzaty Wójcik, wzięli udział w różnorodnych konkurencjach mających na celu propagowanie segregacji odpadów. Uczniowie, w nagrodę za aktywny udział w zajęciach, otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez księgarnię SABA.
 • W dniach 24-25 października 2008 wolontariusze Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku (20 osób), II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku (8 osób) oraz studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku (7 osób) wzięli udział w szkoleniach w Ośrodku Rekolekcyjnym w Zboiskach. Głównym inicjatorem zjazdu była Pani Czesława Kurasz – Prezes Powiatowego Centrum Wolontariatu w Sanoku. Młodzieżą opiekowały się: p. Bożena Bekier, p. Dorota Wierdak i p. Kinga Rogóz. W piątek 24 października 2008 odbyło się szkolenie na temat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, które przeprowadził p. Jan Paszkiewicz. Następnie wolontariusze spotkali się z panią psycholog Martą Głód, która mówiła o umiejętności radzenia sobie z problemami. W sobotę 25 października 2008 r. odbyły się zajęcia teoretyczno-praktyczne z zakresu ratownictwa medycznego, które poprowadził p. Krzysztof Jakubowski. Pobyt w Zboiskach zakończył się wykładem o idei wolontariatu, który wygłosił ks. Bronisław Wyczawski.
 • W dniach 7.10, 15.10 i 20.10 uczniowie wszystkich klas drugich oraz klasy 1u (w sumie 128 osób) wzięli udział w jednodniowych wycieczkach szlakiem zabytkowych kościołów naszego regionu, które znajdują się na liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Uczniowie realizujący program nauczanie wiedzy o kulturze mieli możliwość zwiedzenia ciekawych obiektów w Bliznem, Haczowie i Binarowej, wysłuchania prelekcji kustoszy kościołów. Ostatnim punktem był spacer po Bieczu - miasteczku zwanym "małym Krakowem", z uwagi na zachowany średniowieczny układ urbanistyczny, resztki murów obronnych, gotycki kościół, renesansowe kamienice i ratusz. Wycieczki zorganizowała A. Wal, opiekę sprawowali wychowawcy klas oraz M. Tomkiewicz, A. Grządziel.
 • 16 października 1978r o godz. 18.18 ogłoszono na placu św. Piotra wybór na tron papieski Polaka – Jana Pawła II. Z tej to właśnie jubileuszowej 30-tej rocznicy wyboru odbyła się w naszej Szkole uroczysta wieczornica. Miała ona miejsce w czwartek 16X2008 w godzinach popołudniowych. Montaż słowno-muzyczny z elementami prezentacji multimedialnej przedstawiła klasa 2o. Wieczornica przypomniała zgromadzonym chwile związane z wyborem Karola Wojtyły na tron papieski oraz najważniejsze momenty jego 27-mio letniego pontyfikatu. Odbyła się ona w niezwykle miłej i refleksyjnej atmosferze, w scenerii jesiennych liści i świecących zniczy. W spotkaniu uczestniczyły klasy drugie wraz z nauczycielami oraz Dyrekcją Szkoły. Całość wieczornicy przygotowali i nadzorowali p. Joanna Albigowska i o. Tomasz Cichocki.
 • W dniu 13 października 2008 odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W akademii wzięła udział Dyrekcja Szkoły, grono pedagogiczne oraz pracownicy administracji i obsługi. Pani dyrektor M. Pospolitak wręczyła wyróżnionym nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły, a program artystyczny, na który złożyły się piosenki, wiersze, i krótka zabawa pt. „Czy znasz swojego wychowawcę?”, przygotowała klasa 2a razem ze swoją wychowawczynią prof. Renatą Słyszyk.
 • 11 i 12 października wycieczka nauczycieli do Lwowa
 • 10 października odbyło się spotkanie uczniów z klas 1ha i 1o z panią Dorotą Mróz- podróżniczką, autorką podręczników do nauki geografii, emerytowaną nauczycielką. Autorka przepięknych zdjęć zabrała uczniów w fascynującą podróż po Norwegii. Uczniowie mieli możliwość podziwiać atrakcje przyrodnicze oraz dowiedzieć się o sposobach gospodarowania człowieka w regionie Bergen i Trondheim.
 • 10 października, trzydziestoosobowa grupa naszych uczniów, wzięła udział w Rajdzie Młodzieżowym zorganizowanym dla uczczenia Roku Turystyki w PTTK oraz 80-lecia Ligi Ochrony Przyrody. Uczniowie naszej szkoły pod fachową opieką przewodnika, podziwiali urokliwą Panoramę Gór Słonnych. Rajd był okazją nie tylko do poznania ciekawych zjawisk, wydarzeń i dziejów tych ziem, ale również do przybliżenia młodym ludziom zasad ochrony przyrody i organizacji, które dbają o zachowanie jej w jak najlepszym stanie. W uroczystości zakończenia wzięli udział wiceburmistrz Marian Kurasz i sekretarz Waldemar Och. Opiekę nad młodzieżą sprawowali pedagodzy: Robert Bodziak i Radosław Zdybek.
 • 9.10.2008 klasa 1u podczas wycieczki integracyjnej pod opieką wychowawczyni, profesorki Bożeny Bekier.
 • W dniu 6 października kościele o. Franciszków odbyła się msza i błogosławieństwo zwierząt w ramach obchodów dnia Świętego Franciszka, patrona zwierząt i ekologów. W uroczystościach wzięli udział uczniowie z kl.1ż i 1 hb z koła Animals wraz z opiekunką koła prof. Iwoną Szuryn
 • Święto Szkoły i pasowanie klas pierwszych.
 • W dniach 26 i 27 września wolontariusze z naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji zbiórki zywności zorganizowanej przez Banki Żywności. Młodzież nasza w grupach dwu- i trzyosobowych dyżurowała w trzech sklepach na terenie Sanoka: "Biedronka", PSS As na ul. Lipińskiego i PSS Dwójka na ul. Kochanowskiego. Młodzież przypominała kupującym o akcji wręczając ulotki i naklejki. Jak widać na zdjęcich, uczniowie zebrali pełne kosze artykułow żywnościowych, które trafią do organizacji pomagającym dzieciom.
 • 26 września 2008 po raz czwarty obchodzono w ZS Nr 1 w Sanoku Europejski Dzień Języków. Wydarzenie to miało na celu zachęcić młodzież do uczenia się języków obcych i przypomnieć, że w dzisiejszym globalnym społeczeństwie umiejętność porozumiewania się z mieszkańcami różnych krajów odgrywa ważną rolę. Impreza została przygotowana przez panią Magdalenę Tomkiewicz przy współudziale pozostałych nauczycieli języków obcych. W przygotowanych konkurencjach sprawdzających znajomość języków nauczanych w naszej szkole udział wzięli uczniowie różnych klas. Zaproszeni goście – Dyrekcja Szkoły, nauczyciele języków obcych i uczniowie kilku klas- świetnie bawili się obserwując zmagania swoich kolegów.
 • W dniach 25-27.09.2008 członkowie i sympatycy SKKT-PTSM wzięli udział, pod opieką profesora Roberta Bodziaka, w XII Wojewódzkim Rajdzie Szkół Ponadgimnazjalnych "Wetlina 2008" .
 • W dniach 19- 20 września uczniowie biorący udział w konkursie "Drugie życie elektrośmieci" zorganizowali, we współpracy z Urzędem Miasta i Sanockim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej, zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zebrano ponad 1 tonę odpadów: 600 kg telewizorów, 80 kg świetlówek i ponad 300 kg pozostałego sprzętu. Akcję przygotowali i przeprowadzili uczniowie klas: 3a (Kamila Bobola, Paulina Jabłonowska, Angelika Herdyńska, Artur Biega i Rafał Gazdowicz), 2l (Damian Radziszewski i Karol Fill) i 2a (Piotr Fabian i Andrzej Dębicki) pod opieką nauczycielki geografii Małgorzaty Chomiszczak. Relacja ze zbiórki pokazana została w Telewizji Sanok.
 • Uczniowie klas 1ż i 1hb z nauczycielami Małgorzatą Chomiszczak i Stefanem Liputem wzięli udział w spotkaniu z panem Piotrem Kutiakiem, ogrodnikiem miejskim, pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta. Tematem spotkania, które odbyło się 19 września, była segregacja odpadów w Sanoku i zasady postępowania z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2008/2009