XVI Olimpiada Znajomości Afryki

Przechwytywanie20171218_103539 Dzisiaj odbyły się zawody szkolne XVI OZA, w których wzięło udział sześciu uczniów. Najlepsze wyniki osiągnęli Paulina MiazgaAleksander Redman. Celem Olimpiady jest promocja kontynentu afrykańskiego, zwrócenie szczególnej uwagi na działalność polskich misjonarzy i misjonarek oraz ludzi, wśród których pracują. Uczestnictwo w konkursie integruje uczniów wokół idei wychowania w duchu tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka bez względu na jego pochodzenie, uczy wrażliwości i otwartości na inne narody i kultury.