Olimpiada Statystyczna

20171201_090449 20171201_090503 20171201_090556 20171201_090626 20171201_090648

W dniu 1 grudnia odbyły się zawody szkolne drugiej edycji Olimpiady Statystycznej, w której wzięło udział 12 uczniów z klas 3a i 4a. Test on-line składał się z 29 zadań o różnym stopniu trudności, za rozwiązanie których można było zdobyć 50 pkt. Program Olimpiady, ujęty w sześć obszarów tematycznych, jest skorelowany z wybranymi zagadnieniami zawartymi w podstawie programowej następujących przedmiotów: matematyka, informatyka, statystyka, ekonomia, przedsiębiorczość, geografia i przyroda.

Do etapu okręgowego w Rzeszowie komisja szkolna zakwalifikowała troje uczniów (kolejność według ilości zdobytych punktów) : Karola Baraniewicza, Dawida BogaczewiczaNatalię Mołczan (wszyscy z klasy 4a).

Lista uczelni wyższych stosujących preferencje w postępowaniu rekrutacyjnym dla laureatów i finalistów Olimpiady Statystycznej: https://stat.gov.pl/portal-edukacyjny/olimpiada-statystyczna/ii-edycja-20172018/nagrody/zlote-indeksy

https://stat.gov.pl/portal-edukacyjny/olimpiada-statystyczna/ii-edycja-20172018/program-/

https://olimpiadastatystyczna.stat.gov.pl/Olimpiada/Home/Index