ŚWIETNE WYNIKI EGZAMINÓW ZAWODOWYCH NASZYCH UCZNIÓW

A30 (2l – logistyk) woj 75,82 % OKE 74,3 % ZS nr 1 – 96,3 %
A31 (3l – logistyk) woj. 75,39 % OKE 78,95 % ZS nr 1 – 93,8 %
A35 (2a – ekonomista) woj. 75,56 % OKE 76,6 % ZS nr 1 – 93,6 %
T06 (3ż – żywienie) woj. 86,56 % OKE 85,49 % ZS nr 1 – 100 %
T11 (2h – hotelarstwo) woj. 84,85 % OKE 90,56 % ZS nr 1 – 94,4 %

Gratulacje dla uczniów i nauczycieli.

Terminy egzaminów

Egzamin z części praktycznej w kwalifikacji:

A.30 odbędzie się 11.10.2016 r.  o godz. 16.00

A.31 odbędzie się 11.10.2016 o godz. 9.00

A.32 odbędzie się 11.10.2016 r. o godz. 13.00

T.15 odbędzie się 11.10.2016 r. o godz. 13.00

 

Egzamin z części pisemnej w kwalifikacji T.15 odbędzie się 06.10.2016 r. o godz. 12.00