MATURA – „nowa” formuła

Najnowsze informacje i dokumenty dotyczące egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018.

 

Absolwent obowiązkowo przystępuje do:

 1. dwóch egzaminów w części ustnej ‎
 2. czterech egzaminów w części pisemnej.

Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:‎

 1. egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎
 2. egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎

 1. egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
 2. egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
 3. egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
 4. egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)‎

Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości zarówno w części ustnej (bez określania poziomu), jak i w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym).‎

Dokumenty:‎

 1. Harmonogram egzaminów w 2018 r.
 2. Komunikat o dostosowaniach Egzamin maturalnych.
 3. Komunikat o przyborach.
 4. Informacja MATURA całość

» Deklaracja_1a_N

 Deklaracja dla:
(1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2017/2018
i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego,
(2) absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2015/2016 albo 2016/2017,
(3) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015

Przydatne linki:‎

    – https://cke.edu.pl/

    – http://www.oke.krakow.pl/inf/

Komentarze są wyłączone.