MATURA – „nowa” formuła

Najnowsze informacje i dokumenty dotyczące egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019.

 

Absolwent obowiązkowo przystępuje do:

 1. Dwóch egzaminów w części ustnej ‎
 2. Czterech egzaminów w części pisemnej.

Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:‎

 1. Egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎
 2. Egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎

 1. Egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
 2. Egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
 3. Egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
 4. Egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)‎

Dokumenty:‎

 1. Harmonogram egzaminów w 2019 r.
 2. Komunikat o dostosowaniach Egzamin maturalnych.
 3. Komunikat o przyborach.
 4. Informacja MATURA całość

» Deklaracja_1a_

Deklaracja dla:
(1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2018/2019 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego;
(2) absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończył szkołę w latach szkolnych 2015/2016 – 2017/2018;
(3) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015.

Przydatne linki:‎

    – https://cke.edu.pl/

    – http://www.oke.krakow.pl/inf/

Komentarze są wyłączone.