Akcja „Co ja czytam” w bibliotece Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku

 

W ramach ogólnopolskiego konkursu „Co ja czytam” Fundacji Nowoczesna Polska biblioteka przygotowała kampanię promocyjną czytelnictwa. Grupa uczennic przeprowadziła ankietę  dotyczącą czytelnictwa wśród uczniów i nauczycieli naszej szkoły i przygotowała sondaż dlaczego warto czytać, którego efektem była wystawa „1000 powodów, dla których warto czytać.” Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem społeczności szkolnej. #cojaczytam, #wolnelektury

Stypendium naukowe od Stowarzyszenia „Sanocki Ekonomik”

DSCN2069 DSCN2070 DSCN2071

 

 

 

W dniu 16.10.2018 r. podczas akademii z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej pani dyrektor Maria Pospolitak i pani Renata Gromek –  prezes Stowarzyszenia „Sanocki Ekonomik” wręczyły  stypendium naukowe uczennicy Martynie Niżnik z klasy 3ż – technik żywienia i usług gastronomicznych. W ten sposób Stowarzyszenie chciało docenić duże zaangażowanie i aktywne działanie na rzecz szkoły i środowiska lokalnego uczennicy Stowarzyszenie wręcza stypendium co roku, z otrzymanych wpłat z 1% podatku. Zachęcamy wszystkich, szczególnie rodziców oraz absolwentów, do wpłat na konto Stowarzyszenia oraz przekazywania 1% podatku. KRS 0000332172

Program „Globalnie w bibliotekach”

DSCF4085 DSCF4086 DSCF4087 DSCF4088 DSCF4089 DSCF4099 DSCF4100

 

 

 

 

Biblioteka szkolna wzięła udział w II edycji programu „Globalnie w bibliotekach” realizowanym przez Polską Akcję Humanitarną we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W ramach uczestnictwa w programie przeprowadziliśmy 2 spotkania warsztatowe, w których uczestniczyli uczniowie klasy 1ż. Program „Globalnie w bibliotekach” ma na celu zaangażowanie społeczności bibliotek w dyskusję i refleksję nad dwoma największymi globalnymi wyzwaniami: głodem i ubóstwem. Punktem wyjścia do dyskusji o sposobie pokazywania globalnych wyzwań była publikacja „Jak mówić o większości świata”.