Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się 23 czerwca (piątek)
o godz. 9.30 w sali gimnastycznej.

W uroczystości biorą udział klasy pierwsze z wychowawcami, przedstawiciele klas drugich
i trzecich, uczniowie otrzymujący świadectwo z wyróżnieniem oraz n-le, którzy nie są wychowawcami.

Klasy drugie i trzecie spotykają się o godz. 9.30 w wyznaczonych salach.

kl. 2a – s. 204, kl. 3a – s. 306, kl. 2h – s. 308, kl. 3h – s. 206, kl. 2l – s. 301

kl. 3l – s. 201, kl. 2ż – s. 303, kl. 3g – s. 207,  kl. 3ż – s. 202

KOMUNIKAT

 W związku z egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie:

– 16 maja 2017 r. (wtorek)

– 20 czerwca 2017 r. (wtorek)

po akceptacji przez Radę Rodziców i Samorząd Szkolny są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.