UWAGA!!!

Odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wraz z suplementami

można odbierać od 25.05.2018 r.  w sekretariacie szkoły.

WYWIADÓWKI!!!

Dnia 17 kwietnia 2018 r. (wtorek) o godz. 16.30 odbędą się spotkania rodziców uczniów klas I-III z nauczycielami w następujących salach:

Kl. 1a   p. Anna Grządziel                               s. 204

Kl. 1h   p. Ewa Starego                                   s. 406

Kl. 1l    p. Urszula Małek                                s. 403

Kl. 1ż   p. Krzysztof Indyk                               s. 104

Kl. 2a   p. Agnieszka Kutiak                            s. 302

Kl. 2h   p. Joanna Matuszek                           s. 207

Kl. 2l    p. Paweł Bieganowski                        s. 205

Kl. 2ż   p. Monika Drwal                                s. 405

Kl. 3a   p. Małgorzata Chomiszczak                   s. 408

Kl. 3h   p. Agnieszka Wal                               s. 308

Kl. 3l    p. Renata Słyszyk                               s. 301

Kl. 3ż   p. Jacek Kosztołowicz                         s. 303