Uwaga Konsumenci!!!

Uwaga Konsumenci!

W sprawie zwrotu pieniędzy za niewykorzystane obiady w miesiącu marcu proszę dzwonić do pani Katarzyny Januszczak (nr telefonu 781933825).

UWAGA!!!

Od 16 marca 2020 r. do odwołania załatwiamy sprawy tylko telefonicznie lub drogą mailową.

Nr telefonu do sekretariatu 13 46 38 010.

Adres e-mail: zsesanok@post.pl

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZAWIESZENIA ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.03.2020 r.  zawieszam zajęcia dydaktyczne od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. W tych dniach nie odbywają się lekcje ani zajęcia praktyczne.

Nie jest to czas dodatkowych ferii, ale czas do samodzielnej pracy. Nauczyciele opracują materiały i zadania do samodzielnej pracy i prześlą je drogą elektroniczną (edziennik).

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od
  12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.