UWAGA!

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23.10.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

w dniach 26.10.2020 do 6.11.2020 r. zawieszam pracę szkolnej stołówki.

Stołówka wznowi pracę prawdopodobnie od poniedziałku 9.11.2020 r.

Zapraszamy

Dyrektor

Maria Pospolitak

Matura poprawkowa

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym odbędzie się  8 września 2020 r. o godz. 14.00.

Zdający wchodząc do szkoły mają obowiązek mieć nałożoną maseczkę lub przyłbicę.