Odbiór wyników egzaminu maturalnego

Wyniki egzaminów maturalnych można odbierać w sekretariacie szkoły od dnia 4 lipca 2019 r. od godz. 8.00.

Wnioski o egzamin poprawkowy należy złożyć  w sekretariacie do dnia 11 lipca 2019 r.

Za nami bardzo dobry rok

Bardzo dziękuję Nauczycielom i Uczniom ZS nr 1 za bardzo udany rok, za świetne wyniki klasyfikacji. 41 osób uzyskało świadectwo z wyróżnieniem uzyskując średnią ocen 4,75. 114 uczniów uzyskało średnią od 4,0 do 4,7. 12 osób miało 100 % frekwencję. Ogromna ilość uczniów uzyskała znacznie lepsze wyniki niż w roku ubiegłym.1z

Brawo! brawo! brawo!

Wywiadówka śródsemestralna

Dnia  29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów ZS nr 1 (przeniesione z 10 kwietnia 2019 r.)
w następujących salach:

Kl. 1a – mgr Agnieszka Dubis – sala 201
Kl. 2a – mgr Anna Grządziel – sala 204
Kl. 3a – mgr Agnieszka Kutiak – sala 302
Kl. 1h – mgr Monika Terebecka – sala 304
Kl. 2h – mgr Ewa Starego – sala 406
Kl. 3h – mgr Joanna Matuszek – sala 207
Kl. 1l – mgr Joanna Albigowska – sala 306
Kl. 2l – mgr Urszula Małek – sala 403
Kl. 3l – mgr Paweł Bieganowski – sala 206
Kl. 1ż – mgr Agata Wójcik – sala 202
Kl. 2ż – mgr inż. Krzysztof Indyk – sala 104
Kl. 3ż – mgr inż. Monika Drwal – sala 205

Zapraszamy Rodziców