Honorowe krwiodawstwo w Ekonomiku

oddaj-krew!-podziel-sie-zyciem!-bo-kazda-kropla-jest-wazna‶W Zespole Szkół nr 1 już od ponad 20 lat propagowana jest idea honorowego krwiodawstwa. Co roku grupa dziewcząt i chłopców oddaje krew ratując życie i zdrowie drugiego człowieka. Wielu z nich zapoczątkowaną w szkole szlachetną praktykę podtrzymuje w życiu dorosłym. Obecnie 31uczniów  z klas trzecich i czwartych to honorowi krwiodawcy. Zgodnie z WSO otrzymają oni stosowny wpis na świadectwie ukończenia szkoły w rubryce „Szczególne osiągnięcia”.

Wszystkim zainteresowanym przypominamy, ze oddać krew może osoba pełnoletnia, zdrowa, ważąca co najmniej 50 kg, która w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie poddawała się operacjom, kolczykowaniu, nie robiła tatuażu itp. Dokładne informacje można uzyskać u prof. A. Wal – opiekuna HDK

Aktualna lista honorowych krwiodawców wygląda następująco:

Klasa 3a – Natalia Rowińska, Gabriela Skalińska, Maja Wituszyńska, Norbert Łuczyński, Krzysztof Zbozień

Klasa 3ż – Angelika Wojtoń

Klasa 3l– Mateusz Fal, Dawid Kieca

Klasa 3g– Ewelina Bała, Kamila Śpiewak

Klasa 4a– Justyna Bodziak, Karolina Krukar, Gabriela Pisiak, Sabina Radwańska, Klaudia Kornecka, Izabela Wróblewska, Mateusz Kruk

Klasa 4ż– Katarzyna Benedyk, Adrianna Czopor, Klaudia Ruchlewicz, , Magdalena Krystyńska, Anna Wolwowicz, Dawid Bodnar, Karol Lisowski, Andrzej Myszczyszyn

Klasa 4l – Karolina Lewicka, Magdalena Tomoń, Patrycja Wojtków

Klasa 4h– Dominika Bryndza, Diana Ołowiańczyk, Magdalena Król