Matura poprawkowa

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym odbędzie się  8 września 2020 r. o godz. 14.00.

Zdający wchodząc do szkoły mają obowiązek mieć nałożoną maseczkę lub przyłbicę.