UWAGA!!!!

Od dn. 22.03.2019 r. (piątek) od godz. 8.00 w sekretariacie szkoły można odbierać

 wyniki z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.