Wycieczka przedmiotowa klas pierwszych: „Szlakiem sakralnych śladów wielokulturowości regionu”

20181008_124229 20181008_104606 20181008_104508 20181008_093737 20181008_09161520181008_124452

 

 

 

8 października 2018 40 uczniów z klas 1a, 1h i 1ż miało okazję zobaczyć miejsca świadczące, o tym, że nasz region  jest nie tylko piękny, ale też wyjątkowy ze względu na bogactwo i różnorodność kulturową jego mieszkańców. W ramach wycieczki przedmiotowej z wiedzy o kulturze uczniowie udali się do Komańczy, gdzie spotkali się z księdzem greckokatolickim Andrzejem Żurawiem,  który oprowadził grupę po cerkwi, opowiadając o wspólnych, chrześcijańskich korzeniach, podobieństwach i różnicach.  Kolejnym etapem był Morochów, gdzie uczniowie zwiedzili zabytkową, prawosławną cerkiew i wysłuchali prelekcji p. Severine Feleńczak. Po interesującym spotkaniu udaliśmy się do Haczowa i Bliznego, aby zwiedzić jedne z najcenniejszych zabytków naszego regionu- wspaniałe, gotyckie kościoły,  wpisane  na  Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wycieczkę zorganizowała prof. Agnieszka Wal, a opiekę nad uczestnikami sprawowały również prof. Agnieszka Dubis i prof. Joanna Albigowska.