Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości

Znalezione obrazy dla zapytania szkoła zawodowa najwyższej jakości 23 maja 2018 r. zakończyły się obrady jury konkursowego III edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości”. Zgłoszone przez Szkołę przedsięwzięcie pod nazwą: O co chodzi w danych osobowych otrzymało status dobrej praktyki. Dobra praktyka w szkolnictwie zawodowym, w myśl regulaminu konkursu jest rozumiana jako sprawdzona, godna naśladowania inicjatywa, często przełamująca dotychczasowe schematy postrzegania pewnych kwestii, nastawiona na rozwiązanie problemu (lub jego części), wykazująca duży stopień skuteczności, a także pewne nowatorstwo i prostotę. Udział w konkursie „Szkoła zawodowa  najwyższej jakości” jest doskonałą okazją do tego, aby pochwalić się tym, co Szkoła robi, nowatorskimi pomysłami nauczycieli, ciekawymi inicjatywami i osiągnięciami uczniów czy kompleksową współpracą z pracodawcami i innymi partnerami szkoły. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest zidentyfikowanie, wybór i rozpowszechnienie najciekawszych rozwiązań podnoszących jakość edukacji zawodowej w Polsce. Organizatorem konkursu jest Fundacja Fundusz Współpracy, a współorganiztorami Kuratorium Oświaty w Warszawie,  Ośrodek Rozwoju Edukacji, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Partnerstwo na rzecz wsparcia osób młodych. Przyznanie wyróżnienia jest formą promocji jakości pracy Szkoły, pokazuje również, że w Szkole dużo się dzieje i stanowi ona atrakcyjną ścieżkę edukacyjną dla młodych ludzi zainteresowanych kształceniem zawodowym. Praktykę wdrożył oraz zgłosił do konkursu Janusz Rudy. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://najlepszazawodowa.pl/edycja-2018/. 

Dodaj do zakładek permalink.

Komentarze są wyłączone.