HOTELARZE W 100 %

Hotelarze  nie zawiedli !!! Egzamin zawodowy zdali w 100 %.

Uczniowie Technikum Hotelarskiego w ZS nr 1 po raz kolejny udowodnili, że są doskonale przygotowani do wykonywania zawodu.
Wszyscy  uczniowie klasy 4h zdali rewelacyjnie egzamin z kwalifikacji T.12 „Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie” i otrzymali świadectwo potwierdzające kwalifikację wydane przez Centralną Komisje Egzaminacyjną.
Dwie osoby  spośród 18 zdających,  część praktyczną napisały na 100 %, 11 na powyżej 90% a pozostali zdali na ponad 80%.  Część teoretyczna wypadła również bardzo dobrze, gdyż przeciętny rezultat to 86%.

GRATULUJEMY!!!