O Niepodległej

Program „O Niepodległej”

Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego uczestniczy w programie „O Niepodległej”, który jest realizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku we współpracy ze Starostą Powiatu Sanockiego od 11 listopada 2017 r. do 11 listopada 2018 r.

Celem programu jest uczczenie 100- lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości w 1918 roku i przypomnienie ważnych wydarzeń, postaci i miejsc, które wiążą się z tą rocznicą.

Jakie zadania czekają naszą szkołę?

W ramach działań uczestnicy realizują projekty obowiązkowe i fakultatywne. Do pierwszej grupy działań należą:

  • Projekt muzyczny polegający na przygotowaniu pieśni, piosenek patriotycznych odwołujących się do wydarzeń z 1918 roku lub innych ważnych wydarzeń z historii Polski; opiekunką jest Pani Joanna Albigowska,
  • Projekt historyczno- badawczy nt. lokalnych wydarzeń, bohaterów związanych z 1918 r., który będą realizowali uczniowie klasy 1l pod opieką Pani Urszuli Małek,
  • Projekt literacko- artystyczny polegający na przygotowaniu „Pamiętnika Legionisty” w formie lapbooka; projekt będą realizowali uczniowie klasy 1l pod opieką Pana Jacka Kosztołowicza.

Nasi uczniowie będą też pracować nad projektami fakultatywnymi:

  • projekt geograficzno- turystyczny, polegający na opracowaniu planu wycieczki szkolnej dotyczącej lokalnej historii nt. wydarzeń z I wojny światowej i 1918 roku; projekt będzie realizowany pod opieką Pani Małgorzaty Chomiszczak,
  • projekt fotograficzny pt. „Ocalić od zapomnienia” ukazujący ważne miejsca z historii 1918 roku obecne w pamięci lokalnej; projekt będzie realizowany pod opieką Pani Urszuli Małek.

O naszych dokonaniach, będziemy informować w zakładce „O Niepodległej”.

Dodaj do zakładek permalink.

Komentarze są wyłączone.