Wygraliśmy konkurs filmowy

DSCN0072Ogłoszono wyniki III edycji konkursu filmowego „Moje miejsce zamieszkania w procesie zmian”. I miejsce zdobyła praca pięciu uczniów ZS1: Janka Filla z kl. 4l oraz Natalii Rowińskiej, Sandry Fejdasz, Norberta Łuczyńskiego i Kacpra Mazurkiewicza (wszyscy z kl. 3a). Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju EKOS pod patronatem Wojewody Podkarpackiego, Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Ministerium fur Umwelt und Verbraucherschutz, Ministerium fur Bildung und Kultur, Ministerium fur Finanzen und Europa w Kraju Saary. Nagrodą dla laureatów konkursu zespołowego wraz z opiekunem jest udział w tygodniowym polsko-niemieckim projekcie dotyczącym zrównoważonego rozwoju w Ośrodku Ekologicznym Spohns Haus w Gersheim (Niemcy). Laureaci nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów. http://ekosrzeszow.pl.tl/Aktualno%26%23347%3Bci-2017.htm

Celem Konkursu jest propagowanie idei zrównoważonego rozwoju i promowanie szkół, które w swoich działaniach edukacyjnych i wychowawczych przekazują wiedzę z tego zakresu oraz dążą do kształtowania w uczniach postaw prospołecznych i proekologicznych, wspierają ich aktywność obywatelską na rzecz zrównoważonego rozwoju w najbliższym środowisku lokalnym oraz budują wrażliwość na zmiany zachodzące w otoczeniu pod wpływem działalności człowieka. Zadanie konkursowe polega na poddaniu krytycznej analizie zmian, jakie zaszły w ostatnich latach w miejscu zamieszkania uczniów (wieś, miasto, region), pod kątem zasad zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy prezentują wyniki swojej pracy w formie reportażu filmowego.

Otagowany , , , .Dodaj do zakładek permalink.

Komentarze są wyłączone.