MATURA – „stara” formuła

Poniższa informacja jest przeznaczona dla:

 1. Absolwentów techników z lat 2005/2006 – 2014/2015.
 2. Absolwentów LO z lat 2004/2005 – 2013/2014.
 3. Osób, które do roku szkolnego 2015/2016 włącznie uzyskały świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych‎.

Absolwent obowiązkowo przystępuje do:‎

 1. dwóch egzaminów w części ustnej
 2. trzech egzaminów w części pisemnej. ‎

Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:‎

 1. egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎
 2. egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎

 1. egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
 2. egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
 3. egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎

Dokumenty:‎

 1. Harmonogram egzaminów w 2019 r.
 2. Komunikat o dostosowaniach Egzamin maturalnych.
 3. Komunikat o przyborach.
 4. Informacja MATURA całość

STARA FORMUŁA

» Deklaracja_1d

– Deklaracja dla:
(1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014
(2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów

Przydatne linki:‎

    – https://cke.edu.pl/

    – http://www.oke.krakow.pl/inf/

Komentarze są wyłączone.